Lớp học Online

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Tiến sĩ: Đào Trọng Quyết

Thạc sĩ: Lê Đức Thuận

Học phí: miễn phí

Nội dung: Ôn tập theo từng chủ đề Đại số + Hình học

1) Rút gọn và tính giá trị biểu thức.

2) Đồ thị và hàm số.

3) Giải phương trình, hệ phương trình.

4) Giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình