Câu đố rèn trí tuệ

Cái gì khi đi thì nằm, nhưng khi nằm lại đứng?

Câu này nghĩa là gì: 1p' => 4 = 1505

Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

Môn gì càng thắng càng thua?

Con gì đầu dê mình ốc?

Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?