Câu đố rèn trí tuệ

Cái gì người mua biết , người dùng không bao giờ biết?

Hãy chứng minh: 4 chia 3 bằng 2

Loại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?

Con cua đỏ và cua xanh thi chạy đua với nhau. Con nào về đích trước?

Ở đâu 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

Làm sao để cái cân tự cân chính nó?

Con nào sau đây ăn cơm:

  1. sư tử
  2. cọp
  3. hà mã
  4. voi

Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?

Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?