Câu đố rèn trí tuệ

Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?

Ba thằng Què đi trước 1 thằng què.

Hỏi có mấy thằng què?

Có 1 con rết 100 chân dang đi dạo mát bổng nhiên đụng phải một bãi phân trâu. Rết ngậm ngùi bước tiếp.

Hỏi khi đi qua bãi phân châu rết còn mấy chân?

Con gì bỏ cái đuôi thành con ngựa?

Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không ướt?

1 kg bông gòn và 1 kg sắt ,kg nào nặng hơn?

Nhà Lan có 3 anh em, người anh đầu tên là Nhất Hào, người thứ hai tên là Nhị Hào.

Hỏi người thứ 3 tên gì?