★ TOÁN THCS ★ Bổ trợ và nâng cao kiến thức - https://toanthcs.com - ĐT: 0944734007
In bài này

Bài 2: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN

Bộ môn: ĐẠI SỐ 8

Chương 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


HỌC SINH CẦN CHUẨN BỊ

- Dụng cụ học tập, sách giáo khoa.

- Máy tính cầm tay.

- Tập nháp.

DẶN DÒ

- Ôn lại các kiến thức và các phương pháp giải bài tập trong bài này.

- Làm thêm các bài tập trong SGK, hoặc sách nâng cao.

- Các em có thể tự luyện thêm các bài tập trong mục: ❤ Bài tập rèn luyện

- Nếu bài nào khó, các em không giải được thì có thể liên hệ với giáo viên bộ môn của mình hoặc nhờ các bạn trong lớp giúp đỡ.

LIÊN HỆ

Giáo viên: Phạm Thiên Tú

ĐT: 0944734007

Facebook: https://www.facebook.com/hoalongx8KIẾN THỨC CẦN NHỚ


DẠNG 1:

✦ Bài tập 1:


DẠNG 2:

✦ Bài tập 1:DẠNG 3:

✦ Bài tập 1: