Thậm chí ngay cả trong trò chơi của con trẻ cũng có những điều khiến nhà toán học vĩ đại nhất phải quan tâm.

Even in the games of children there are things to interest the greatest mathematician.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Không có gì hủy hoại những khả năng toán học bằng thói quen tiếp nhận những phương pháp giải có sẵn mà không hề tự hỏi vì sao cần giải đúng như thế và làm thế nào để có thể tự nghĩ ra điều đó.

Sawyer

Mỗi vấn đề tôi giải quyết trở thành quy luật được sử dụng sau đó để giải quyết các vấn đề khác.

Each problem that I solved became a rule, which served afterwards to solve other problems.

Rene Descartes

Số hoàn hảo giống như con người hoàn hảo, rất hiếm có.

Perfect numbers like perfect men are very rare.

Rene Descartes

Những nhà toán học chúng tôi tất cả đều hơi điên rồ.

We mathematicans are all a bit crazy.

Lev Landau

Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó.

The essence of mathematics lies in its freedom.

Georg Cantor

Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc giải quyết nó.

In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.

Georg Cantor

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.

Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.

Albert Einstein

Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi.

Politics is for the present, but an equation is for eternity.

Albert Einstein

Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.

Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.

Albert Einstein