TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN

Trong mục này chúng tôi đã sưu tầm các đề thi vào lớp 10 trường chuyên qua các năm với mục đích giúp các bạn học sinh có thể tự rèn luyện trước khi bước vào cuộc thi đầy khó khăn này.

Các đề thi vượt quá 5 năm gần đây, chúng tôi sẽ chuyển vào mục Đề luyện thi lớp 10 - Nâng cao.

Chúng tôi chúc các em thành công!

Để kho tài liệu của chúng tôi ngày càng phong phú hơn, rất mong các bạn cùng chia sẻ thêm tài liệu cho chúng tôi qua địa chỉ email toanthcs.vn@gmail.com

CHUYÊN MỤC