✡ Kĩ thuật vẽ thêm yếu tố phụ

Hình học là một môn khoa học đòi hỏi cao sự tư duy và sáng tạo. Đây là một môn học khó đối với nhiều em học sinh.

Trong quá trình tìm kiếm lời giải hoặc là tìm thêm lời giải khác, lời giải hay của một bài toán hình học thì việc vẽ thêm một yếu tố phụ đôi khi giúp cho ta giải được bài toán dễ dàng hơn.

Thực tế cho thấy, chúng ta không có một phương pháp chung nào cho việc vẽ thêm các yếu tố phụ khi giải các bài toán hình học. Tùy bài toán cụ thể mà chúng ta có những cách vẽ thêm hình phụ khi giải các bài toán hình học.

Vẽ thêm hình phụ là một sự sáng tạo nghệ thuật tùy theo sự sáng tạo, tư duy của bản thân người giải. Việc vẽ thêm hình phụ phải tuân theo các quy tắc dựng hình và phải nhằm mục đích:

1) Giúp giải bài toán hình học ( nếu không vẽ thêm hình phụ bài toán sẽ rơi vào bế tắc).

2) Giúp giải bài toán nhanh hơn, gọn hơn.

3) Giúp phát hiện ra các vấn đề mới mà ta chưa được học.