I. PHẦN SỐ HỌC :

Chương I: Số tự nhiên.

1. Tập hợp, cách ghi một tập hợp, xác định số phần tử của tập hợp.

2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.

3. Các công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính.

4. Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9

5. Số nguyên tố, hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

6. Ước, bội, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN.

Chương II : Số nguyên.

1. Tập hợp các số nguyên, thứ tự trên tập số nguyên, giá trị tuyệt đối của số nguyên.

2. Phép cộng số nguyên

II. PHẦN HÌNH HỌC :

Chương I : Đoạn thẳng

1. Khái niệm : Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng.

2. Ba điểm thẳng hàng, đường thẳng đi qua hai điểm, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

3. Khi nào thì AM+MB=AB.

4. Biết vẽ điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, đoạn thẳng trên tia.

☊ CHỦ ĐỀ

XIN CHÀO CÁC BẠN HỌC SINH

Để giúp cho các bạn có điều kiện ôn tập môn hình học 6 tốt hơn, chúng tôi đã biên soạn một số bài toán thường ra trong các đề thi học kì 1 để các bạn tự rèn luyện.

Ở mổi bài toán, chúng tôi sẽ kèm hướng dẫn cụ thể. Các bạn có thể tự làm, sau đó so với kết quả chúng tôi đưa ra để các bạn tự kiểm chứng bài làm của mình.

Chúng tôi chúc các bạn thành công và đạt kết quả cao trong kì thi này!