Bà Tám mua một số quả cam giá 10.000 đồng/ quả và một số quả bưởi giá 40.000 đồng/quả, trả tất cả 1.750.000đồng. Biết rằng số quả cam gấp 3 lần số quả bưởi. Hỏi mổi loại có mấy quả?

Cam: 75 quả

Bưởi: 25 quả