Theo quy định của chương trình, thời lượng cho chương trình Toán lớp 6 gồm:

4 Tiết/Tuần x 35 tuần = 140 Tiết

 

Ước lượng thời gian ( tính theo % ) cho các mạch nội dung Toán 6:

Nội dung hoạt động/Chủ đề

Ước lượng thời lượng

Số tiết tương ứng

Chủ đề  A: SỐ HỌC

50%

70 tiết

Chủ đề  B: HÌNH HỌC

29%

 40 tiết

Chủ đề  C: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

14%

20 tiết

Chủ đề  D: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

7%

10 tiết

Kiểm tra và trả bài: 10 tiết (lấy tiết từ 4 chủ đề trên: Số học (5 tiết) ; Hình học (3 tiết) ; Xác suất (2 tiết)