Bác nông dân mua 1 con trâu, 1 con bò, 1 con ngựa, trả tất cả là 16.000.000đ. Giá trâu đắt hơn giá bò 400.000đ, giá con bò đắt hơn con ngựa là 800.000đ. Hỏi giá mổi con vật là bao nhiêu?

Giá trâu: 6.000.000đ

Giá bò: 5.600.000đ

Giá ngựa: 4.800.000đ

Ba người nhặt được 18.500 đồng, họ quyết định cùng chia cho nhau số tiền đó. Người thứ nhất lấy hơn người thứ 2 là 1.500 đồng. Người thứ 2 lấy hơn người thứ ba là 1.000 đồng. Hỏi mổi người được chia bao nhiêu tiền?

Người thứ nhất: 7.500 đồng

Người thứ hai: 6.000 đồng

Người thứ nhất: 5.000 đồng

Người nọ mua một tấm lụa giá 50.000 đồng một mét và một tấm vải giá 24.000 đồng một mét, trả hết 2.940.000 đồng. Biết rằng chiều dài tấm vải gấp 2 lần tấm lụa. Tìm chiều dài của mổi tấm?

Chiều dài tấm lụa: 30m

Chiều dài tấm vải: 60m.

Bà Tư mua một số gà và một số vịt, giá gà là 240.000 đồng/con, giá vịt là 180.000 đồng/con, trả hết tất cả là 4.800.000 đồng. Biết số vịt gấp 2 lần số gà. Hỏi bà Tư mua bao nhiêu gà, bao nhiêu vịt?

Gà: 8 con

Vịt: 16 con

Bà Tám mua một số quả cam giá 10.000 đồng/ quả và một số quả bưởi giá 40.000 đồng/quả, trả tất cả 1.750.000đồng. Biết rằng số quả cam gấp 3 lần số quả bưởi. Hỏi mổi loại có mấy quả?

Cam: 75 quả

Bưởi: 25 quả

Có 165 quả cam đựng trong 2 thúng. Nếu thúng to cộng thêm 15 quả, thì số cam ở thúng này sẽ gấp đôi số cam ở thúng nhỏ. Hỏi số cam đựng trong mổi thúng?

Thúng lớn đựng 105 quả

Thúng nhỏ đựng 60 quả

Bạn Lan có số tiền nhiều hơn bạn My là 80.000 đồng. Lan được mẹ cho thêm 5.000 đồng, My tiêu hết 15.000 đồng. Lúc bấy giờ, số tiền của Lan gấp 3 lần số tiền của My. Hỏi trước đó, mổi bạn có bao nhiêu tiền?

Lan có 145.000 đồng

My có 65.000 đồng

Thùng 1 có nhiều hơn thùng 2 là 55 lít rượu. Người ta đổ thêm 10 lít vào thùng 1, lấy ra ở thùng 2 là 25 lít. Lúc bấy giờ số rượu ở thùng 1 gấp 4 lần số rượu ở thùng 2. Hỏi ban đầu mổi thùng có bao nhiêu lít rượu?

Thùng 1: 110 lít

Thùng 2: 55 lít

Hai người thợ cùng làm một xưởng. Nugười thứ nhất làm việc trong 20 ngày. Người thứ 2 làm việc trong 25 ngày. Biết rằng tiền công của người thứ nhất hơn người thứ hai là 60.000 đồng. Hỏi số tiền công của mổi người?

Người thứ nhất: 240.000 đồng

Người thứ 2: 180.000 đồng